• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Spersonalizowane drzwi i ramy okienne z drewna w Lublinie

Regulacja prawna zmienia się nieomalże cały czas – obecnie wiemy, jak to wygląda, a w jaki sposób kwestie oraz spory prawne wyglądały uprzednio? Kiedyś proces inaugurował się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na kwestię do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Formy uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią lub też pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony pieczątką książęcą, który w XV stał się obowiązujący. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało publiczne ogłoszenie wyroku. Wyrok z początku był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a stronom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał przegrywającego do wiecznego milczenia czy też zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą działa w dalszym ciągu.

1. Tutaj

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.